Khối Ngoại trú

Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao khám và điều trị chuyên khoa Tim mạch.
Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao; khám và điều trị chuyên khoa Huyết học.
Nguyên Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; hiện công tác tại phòng khám Nội tim mạch Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Phó Giám đốc BV Phụ sản Tiền Giang; hiện công tác tại phòng khám Ngoại tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Phó trưởng khoa Khám Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; hiện công tác khám chuyên khoa Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; hiện công tác tại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Trưởng khoa Nội B Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Nội tiêu hóa – Gan mật Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Chi cục trưởng Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.

 

Bác sĩ khám và điều trị chuyên khoa Nội tim mạch tại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ phòng khám Nội tiết, Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Chuyên khoa: Nội tiết
Bác sĩ Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện công tác tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang đã nghỉ hưu. Hiện công tác tại phòng khám chuyên khoa Nội Thần kinh Khu Điều trị theo yêu cầu.

Phó Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang, tham gia điều trị chuyên khoa Nội thần kinh tại Khu Điều trị theo yêu cầu...

Bác sĩ điều trị tại khoa Nội thần kinh Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám chuyên khoa Nội thần kinh - Khu Điều trị theo yêu cầu

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Tai Mũi Họng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Tai Mũi Họng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Tai Mũi Họng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Tai Mũi Họng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện công tác tại phòng khám Ngoại tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện công tác tại phòng khám Ngoại tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Ngoại tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị khoa Nhi Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác khám chữa bệnh phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.