Khối Ngoại trú

Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao khám và điều trị chuyên khoa Tim mạch.
Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao; khám và điều trị chuyên khoa Huyết học, Nội tổng quát
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện công tác tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; hiện công tác tại phòng khám Nội tim mạch Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Tai Mũi Họng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện tham gia cộng tác phòng khám chuyên khoa Tim mạch tại Khu Điều trị theo yêu cầu.

Nguyên Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; hiện tham gia cộng tác tại phòng khám Nội tim mạch Khu Điều trị theo yêu cầu.

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện tham gia cộng tác phòng khám chuyên khoa Tim mạch tại Khu Điều trị theo yêu cầu.

Bác sĩ chuyên khoa cấp Nhi, hiện tham gia cộng tác phòng khám Nhi tại Khu Điều trị theo yêu cầu

Nguyên Phó trưởng khoa Khám Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; hiện công tác khám chuyên khoa Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; hiện công tác tại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ phòng khám Nội tiết, Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện công tác tại phòng khám Ngoại tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; cộng tác khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.

Từng đảm nhiệm vai trò Bác sĩ nội trú của Bệnh viện Nhi đồng 1; tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Nhi khoa và công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Khu Điều trị theo yêu cầu cho đến nay...

Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, tham gia phòng khám Nội thần kinh tại Khu Điều trị theo yêu cầu

Bác sĩ điều trị khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; cộng tác khám chữa bệnh phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.

Bác sĩ điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; tham gia cộng tác phòng khám Nhi tại Khu Điều trị theo yêu cầu.

Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, tham gia phòng khám Nội thần kinh tại Khu Điều trị theo yêu cầu.

Bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; tham gia cộng tác phòng khám Nhi tại Khu Điều trị theo yêu cầu.