Khối Nội trú

Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao khám và điều trị chuyên khoa Tim mạch.
Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao; khám và điều trị chuyên khoa Huyết học, Nội tổng quát

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện là Bác sĩ phụ trách điều trị nội trú, nội soi tại Khu Điều trị theo yêu cầu.

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu và Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện phụ trách điều trị nội trú Khu Điều trị theo yêu cầu.