Khối Nội trú

Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao khám và điều trị chuyên khoa Tim mạch.
Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao; khám và điều trị chuyên khoa Huyết học.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện cộng tác điều trị nội trú chuyên khoa Tim mạch tại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ khám và điều trị chuyên khoa Nội tim mạch tại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.

Phó Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang, tham gia điều trị chuyên khoa Nội thần kinh tại Khu Điều trị theo yêu cầu...