Thận nhân tạo

Đơn vị Thận nhân tạo được trang bị 23 máy lọc thận Dialog+ và máy siêu lọc HDF Online do hãng B.Braun (Đức) cung cấp. Hiện tại thực hiện 03 ca/ngày, cụ thể:
 
     - Ca 1: 7h00 - 11h00
     - Ca 2: 11h30 - 15h30
     - Ca 3: 15h30 - 19h30
 
* Để biết thêm thông tin hoặc liên hệ, quý khách vui lòng gọi số điện thoại: (0273) 3 959 711