ThS.BS.CK II. Trần Quang Trạng

Họ và tên: Trần Quang Trạng
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ; Chuyên khoa II
 
Chuyên ngành: Huyết học; Tổ chức Quản lý Y tế
 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 
Bằng cấp chuyên môn:
- Đại học Y Dược Cần Thơ: tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 2003.
- Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP. Hồ Chí Minh: Sơ bộ chuyên khoa Huyết học từ năm 2003 đến năm 2004.
- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Huyết học năm 2012.
- Đại học Y tế Công cộng: tốt nghiệp Chuyên khoa II Tổ chức Quản lý Y tế, tháng 4 năm 2023.
 
Kinh nghiệm:
- Bác sĩ điều trị tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, từ năm 2004 đến năm 2007.
- Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, từ năm 2007 đến năm 2012.
- Phó trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, từ năm 2012 đến năm 2017.
- Bác sĩ khám và điều trị chuyên khoa Huyết học, Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao, từ năm 2017 đến nay.
 
Công trình khoa học đã công bố:
- "Khảo sát rối loạn đông máu trên bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang".
- "Đánh giá hiệu quả truyền hồng cầu lắng tại Khoa Nội B - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang".