Đội ngũ bác sĩ

Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao khám và điều trị chuyên khoa Tim mạch.
Phó trưởng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao; khám và điều trị chuyên khoa Huyết học.
Nguyên Phó trưởng khoa Khám Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; hiện công tác khám chuyên khoa Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; hiện công tác tại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ điều trị tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ khám và điều trị chuyên khoa Nội tim mạch tại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ phòng khám Nội tiết, Nội tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Chuyên khoa: Nội tiết
Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác tại phòng khám Tai Mũi Họng Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Bác sĩ Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang đã nghỉ hưu; hiện công tác tại phòng khám Ngoại tổng quát Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.
Nguyên Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Nhi Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang; cộng tác khám chữa bệnh tại phòng khám Nhi Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.