Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm

 
I.  Xem kết quả xét nghiệm:
 
Quý khách vui lòng xem thông tin hẹn trả kết quả ở mặt sau Biên nhận thu tiền và làm theo hướng dẫn:
 
Bước 1: Nhập Số bệnh phẩm
 
Bước 2: Nhập Mã bệnh nhân (mặt trước Biên nhận) ký tự in hoa, chữ và số cách nhau dấu gạch ngang ở giữa
 
Bước 3: Chọn Ngày xét nghiệm (là ngày thực tế làm xét nghiệm)
 
Bước 4: Bấm vào ô “Tìm” bên cạnh ngày xét nghiệm
 
*Mẫu tham khảo:
 
 
 
 
 
Bấm vào đây để Xem kết quả xét nghiệm.
 
II.  Lưu và in kết quả xét nghiệm:
 
Quý khách vui lòng rà soát lại thông tin cá nhân và các hạng mục xét nghiệm ghi trên kết quả. Để lưu và in kết quả vui lòng làm theo hướng dẫn:
 
 
 
 
 
 
 
 
* Lưu ý: Quý khách giữ kỹ biên nhận để bảo mật thông tin xét nghiệm!