BS.CK I. Trần Văn Thảnh

Họ và tên: Trần Văn Thảnh
 
Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa I
 
Chuyên ngành: Tai Mũi Họng
 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 
Bằng cấp chuyên môn:
- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh: tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hệ Ngoại năm 1987.
- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh: tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I Tai Mũi Họng.
 
Kinh nghiệm:
- Bác sĩ điều trị khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang từ năm 1988 đến năm 1989.
- Bác sĩ điều trị khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang từ năm 1989 đến năm 2014.
- Hiện tại, Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.
 
Công trình khoa học đã công bố:
- “Tổng kết phẫu thuật nội soi mũi xoang năm 2006”
- “Mối tương quan giữa X-quang sọ nghiêng với nội soi mũi xoang trong chẩn đoán VA” năm 2016
- “Tổng kết phẫu thuật dò nang giáp móng tại Bệnh viện tỉnh Tiền Giang” năm 2017.