Dịch vụ chuyển bệnh

Dịch vụ chuyển bệnh: Xe cấp cứu chuyên dụng đời mới với đầy đủ trang thiết bị, máy móc được sử dụng trong việc chuyển bệnh nhân.