BS.CK II. Nguyễn Thị Ngọc Sương

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Sương
 
Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa II
 
Chuyên ngành: Ngoại khoa
 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 
Bằng cấp chuyên môn:
- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh: tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Ngoại – Sản năm 1989. 
- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh: tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II Ngoại khoa năm 2008.
 
Kinh nghiệm:
- Bác sĩ khám chữa bệnh; phẫu thuật viên khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang từ năm 1989 đến năm 2015.
- Từ năm 2015 đến nay tham gia khám chữa bệnh tại phòng khám Ngoại Khu Điều trị theo yêu cầu và kỹ thuật cao.