Tiền Giang xúc tiến thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19