Thông báo điều chỉnh giờ làm việc buổi chiều phòng khám ngoại trú

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC BUỔI CHIỀU PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ
 
Từ ngày 11/09/2023, Khu Điều trị theo yêu cầu điều chỉnh giờ làm việc buổi chiều Thứ hai đến Thứ sáu của phòng khám ngoại trú từ 13h00 - 16h30.
* Các khu vực khác hoạt động như bình thường.
Trân trọng!