TỔ CHỨC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM RT-PCR TẬN NƠI CHO CÁC TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ

 

Thông tin chi tiết dịch vụ xét nghiệm RT-PCR: Quý khách hàng vui lòng truy cập tại đây