HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ
 
Đề nghị quý bệnh nhân và thân nhân đi cùng khai báo y tế điện tử trước khi đến bệnh viện (trong ngày khám bệnh)
 
Xin lưu ý: Khai báo y tế không trung thực có thể bị truy cứu hình sự!
 
 
BƯỚC 1:
 
- Vào phần mềm khai báo y tế: Bấm vào đây 
 
- Hoặc quét mã QR code dưới đây:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BƯỚC 2Chọn biểu tượng "Khai báo Y tế COVID"
 
 
 
 
BƯỚC 3:
 
+ Trả lời tất cả câu hỏi, sau đó bấm nút mũi tên
 
 
 
 
+ Chọn nơi khai báo: KHU ĐIỀU TRỊ YÊU CẦU
 
 
+ Tiếp tục nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó chọn nút mũi tên.
 
 
 
 
BƯỚC 4Bấm chọn phần "Xác nhận", sau đó bấm nút lưu lại màu xanh.
 
 
 
BƯỚC 5Chụp màn hình điện thoại có đầy đủ kết quả (họ tên, các câu trả lời,...) và thông báo cho nhân viên y tế khi đến. Nội dung khai báo y tế chỉ có giá trị trong ngày.
 
* Hướng dẫn chụp màn hình điện thoại:
- Nếu điện thoại Iphone: bấm giữ cùng lúc nút nguồn và nút Home (nút tròn trên màn hình), nếu không có nút Home thì bấm giữ đồng thời nút nguồn và nút TĂNG ÂM LƯỢNG;
- Điện thoại khác: bấm giữ đồng thời nút nguồn và nút GIẢM ÂM LƯỢNG